Zarząd Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu

Magdalena Betleja - prezes Towarzystwa Muzycznego

Alicja Skrabalak - wiceprezes Towarzystwa Muzycznego

Adam Erd - sekretarz

Anna Wiatrowska-Wawro - skarbnik

Maria Kustra - członek zarządu

Katarzyna Rogalska - członek zarządu

Agnieszka Kucab-Weryk - członek zarządu


strona główna