Festiwal "Łączy nas historia"

26 sierpnia (piątek)

    15.00 - oficjalne rozpoczęcie Festiwalu Łączy nas Historia
    15.00 - 19.00 prezentacja grup rekonstrukcyjnych w formie dioram historycznych, wystawa książek o tematyce fortecznej.

Prelekcje tematyczne: Karol Kicman - "Budowa Twierdzy i walki o Twierdzę Przemyśl 1914-1915", dr Lucjan Fac - "Walki na przedpolu Lwowa w 1914 r", dr Tomasz Zając – "Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl w świetle rosyjskich dokumentów".
Prezentacja wystawy "Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl, a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i Regionu w latach 1914 1918" przygotowana przez Archiwum Państwowe w Przemyślu. /Siedziba główna Przemyskiej Biblioteki Publicznej - ul. Grodzka 8/

27 sierpnia (sobota)

    12.00 Rekonstrukcja targowiska z czasów Twierdzy z udziałem Stowarzyszenia Damy i Huzary, Zespołu Pieśni i Tańca PRZEMYŚL oraz Kół Gospodyń - Plac Niepodległości, ul. Kazimierzowska, ul. Franciszkańska,

małe formy teatralne w wyk. Teatru FREDREUM oraz Teatru S.A.N - Rynek Starego Miasta oraz Podcienia,
kuchnie polowe z Polski i Słowacji,
koncerty muzyczne w podwórkach wybranych kamienic ul. Franciszkańska, ul. Wodna oraz Wyb. Piłsudskiego,
scenka rodzajowa "Dom Uciech" w kamienicy "Pod Jeleniem",

    16.00 widowisko taneczno-muzyczne "Werbunek" w wyk. Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl", scena plenerowa w Rynku.
    17.00 Rekonstrukcja historyczna "Wizyta Cara Mikołaja II w zdobytej Twierdzy". Przejazd zabytkowych pojazdów ulicami: Plac na Bramie, Franciszkańska, Serbańska, Rynek, Plac Dominikański pod Bramę Rycerską,
    20.00 wieczorne widowisko historyczno-muzyczne w wykonaniu rekonstruktorów i zespołu muzycznego - Fort VII Prałkowce.

28 sierpnia (niedziela)

    11.45 Rekonstrukcja historyczna defilady połączonych wojsk niemieckich i austro-węgierskich po odbiciu Twierdzy Przemyśl na przemyskim Rynku - przemarsz na Zniesienie pod Krzyż Zawierzenia,
    12.30 Polowa Modlitwa pod Krzyżem Zawierzenia,
    złożenie kwiatów na grobach żołnierzy poległych w czasie walk o Twierdzę Przemyśl, przy ul. Przemysława,
    17.00 - Koncert muzyki kameralnej "Od Wiednia do Budapesztu" z udziałem orkiestry, solistów oraz grup rekonstrukcyjnych - dziedziniec Zamku Kazimierzowskiego.

 

Wszelkie wydarzenia i rekonstrukcje nawiązywać będą wyłącznie do autentycznych wydarzeń historycznych jakie miały miejsce w naszym mieście i odtwarzane będą jak najwierniej, mają charakter edukacyjny, poznawczy oraz promocyjny miasta.

Projekt "Razem zmieniamy Przemyśl" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny


strona główna