dodano: 2012-03-10 1% podatku dochodowego za rok 2011

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, lub PIT-38.

 

numer KRS: 0000032145kwota: wyliczona kwota do przekazania nie większa niż 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku;
 • emeryci - muszą jednak samodzielnie wypełnić PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z zakładu ubezpieczeń.
dodano: 2011-02-14 1% podatku dochodowego za rok 2010

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.

 

numer KRS: 0000032145kwota: wyliczona kwota do przekazania nie większa niż 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.


Informacja o przekazywanu 1% podatku dochodowego na stronie Ministerstwa Finansów: Przejdź.

 

Organizacja Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo,
Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu od wielu już lat regularnie podejmuje intensywne działania na rzecz przybliżenia mieszkańcom Przemyśla i okolic kultury muzycznej na wysokim poziomie. Jest to tym bardziej istotne, że w Przemyślu nie działa żadna stała muzyczna instytucja typu filharmonia czy opera. Ostatnie lata działalności Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu zaowocowały serią sukcesów do których należą:

    * powstanie i rozwój Przemyskiej Orkiestry Kameralnej, która jest już zespołem zauważanym i cenionym w kraju i za granicą
    * rozwój festiwalu Przemyska Jesień Muzyczna, który co roku oferuje przemyskiej publiczności serię różnorodnych koncertów na najwyższym poziomie, o czym świadczy udział w koncertach festiwalowych takich sław jak Kevin Kenner, Krzysztof Jakowicz, Tomasz Strahl, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Pławner, Krzysztof Jabłoński i wielu innych
    * powstanie i rozwój kolejnej cyklicznej imprezy muzycznej "Wiosennych Kursów Mistrzowskich", które ściągają do Przemyśla wybitnych pedagogów muzycznych i uczniów/studentów pragnących pod ich okiem rozwijać swój talent
    * powstanie Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego oraz Przemyskiego Chóru Kameralnego
    * regularne koncerty Przemyskiej Orkiestry Kameralnej i zapraszanych gości
    * koncerty edukacyjne i specjalne koncerty dla dzieci w wykonaniu zespołów działających przy Towarzystwie Muzycznym w Przemyślu

Licząc na to, że działalność ta znajduje uznanie w Państwa oczach, zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie Towarzystwa przekazując na naszą rzecz 1% podatku dochodowego.

dodano: 2010-03-31 1% podatku dochodowego za rok 2009

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na  rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.

 

Nazwa OPP: Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu

numer KRS: 0000032145

kwota: wyliczona kwota do przekazania nie większa niż 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dodatkowe informacje:

- 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych
w terminie,

- w przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień,

- podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji,

- 1% mogą przekazać również emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A; wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.

dodano: 2010-01-28 Jak przekazać 1% podatku

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie broszurę wyjaśniającą, w jaki sposób można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przejdź.

 

 

 

dodano: 2009-02-08 1% podatku dochodowego za rok 2008

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38.

Nazwa: Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu
numer KRS: 0000032145
kwota: wyliczona kwota do przekazania nie większa niż 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Osoby upoważnione do przekazania 1% podatku:

 • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Dodatkowe informacje:

 • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
 • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
 • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.

strona główna