Wiosenne Dni Kameralistyki z Towarzystwem Muzycznym

Wiosenne Dni Kameralistyki z Towarzystwem Muzycznym
w ramach
15. Wiosennych Kursów Mistrzowskich

Koncert
w wykonaniu uczestników kursów
oraz warsztatów Wiolonczelowa Niedziela

30 kwietnia (niedziela) godz 17:00
Sala Lustrzana Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych, ul. Słowackiego 91

****

Koncert Kameralny
w wykonaniu wykładowców kursów

Magdalena Szczepanowska - skrzypce
Piotr Tarcholik - skrzypce
Marcin Suszycki - skrzypce
Wojciech Fudala - wiolonczela
Monika Wilińska-Tarcholik - fortepian
Michał Rot - fortepian

W programie:
Claude Debussy
Fryderyk Chopin
Leoš Janáček

1 maja (poniedziałek) godz. 17:00
Sala Lustrzana Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych, ul. Słowackiego 91

****

Koncert Kameralny
w wykonaniu uczestników kursów
oraz uczestników
Warsztatów Orkiestrowych

2 maja (wtorek) godz. 17:00
Sala Lustrzana Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych, ul. Słowackiego 91

****

Koncert Finałowy
w wykonaniu uczestników kursu,
rozdanie dyplomów

3 maja (środa) godz. 15:00
Sala Koncertowa Towarzystwa
Muzycznego w Przemyślu, Rynek 5
Prowadzenie koncertów Anna Wiatrowska-Wawro

Na wszystkie koncerty wstęp wolny


strona główna