dodano: 2009-02-08 1% podatku dochodowego za rok 2008

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38.

Nazwa: Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu
numer KRS: 0000032145
kwota: wyliczona kwota do przekazania nie większa niż 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Osoby upoważnione do przekazania 1% podatku:

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Dodatkowe informacje:

  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.

strona główna