dodano: 2010-03-31 1% podatku dochodowego za rok 2009

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na  rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.

 

Nazwa OPP: Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu

numer KRS: 0000032145

kwota: wyliczona kwota do przekazania nie większa niż 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dodatkowe informacje:

- 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych
w terminie,

- w przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień,

- podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji,

- 1% mogą przekazać również emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A; wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.


strona główna