dodano: 2012-03-10 1% podatku dochodowego za rok 2011

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, lub PIT-38.

 

numer KRS: 0000032145kwota: wyliczona kwota do przekazania nie większa niż 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku;
  • emeryci - muszą jednak samodzielnie wypełnić PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z zakładu ubezpieczeń.

strona główna