Organizacja Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo,
Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu od wielu już lat regularnie podejmuje intensywne działania na rzecz przybliżenia mieszkańcom Przemyśla i okolic kultury muzycznej na wysokim poziomie. Jest to tym bardziej istotne, że w Przemyślu nie działa żadna stała muzyczna instytucja typu filharmonia czy opera. Ostatnie lata działalności Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu zaowocowały serią sukcesów do których należą:

    * powstanie i rozwój Przemyskiej Orkiestry Kameralnej, która jest już zespołem zauważanym i cenionym w kraju i za granicą
    * rozwój festiwalu Przemyska Jesień Muzyczna, który co roku oferuje przemyskiej publiczności serię różnorodnych koncertów na najwyższym poziomie, o czym świadczy udział w koncertach festiwalowych takich sław jak Kevin Kenner, Krzysztof Jakowicz, Tomasz Strahl, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Pławner, Krzysztof Jabłoński i wielu innych
    * powstanie i rozwój kolejnej cyklicznej imprezy muzycznej "Wiosennych Kursów Mistrzowskich", które ściągają do Przemyśla wybitnych pedagogów muzycznych i uczniów/studentów pragnących pod ich okiem rozwijać swój talent
    * powstanie Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego oraz Przemyskiego Chóru Kameralnego
    * regularne koncerty Przemyskiej Orkiestry Kameralnej i zapraszanych gości
    * koncerty edukacyjne i specjalne koncerty dla dzieci w wykonaniu zespołów działających przy Towarzystwie Muzycznym w Przemyślu

Licząc na to, że działalność ta znajduje uznanie w Państwa oczach, zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie Towarzystwa przekazując na naszą rzecz 1% podatku dochodowego.


strona główna