Zarząd Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu

Magdalena Betleja - prezes Towarzystwa Muzycznego

Maciej Weryk - wiceprezes Towarzystwa Muzycznego

Barbara Łapka - sekretarz

Anna Wiatrowska-Wawro - skarbnik

Maria Kustra - członek zarządu

Agnieszka Kucab-Weryk - członek zarządu

Katarzyna Rogalska - członek zarządu


strona główna