dodano: 2010-04-27 TERRA INCOGNITA

TERRA INCOGNITA
 
czyli muzyka na skrzypce solo w XVIII wieku

Zbigniew Pilch – skrzypce barokowe

 

 

             W ostatnich latach przesyt klasycznym i romantycznym repertuarem filharmonii skłonił wykonawców do sięgnięcia w rejony słabo znane szerokiej publiczności, czyli w stronę muzyki najnowszej i muzyki dawnej. Tą drugą w sposób szczególny „wspiera" nurt tzw. wykonawstwa historycznego, autentycznego. Ścisła współpraca muzyków i muzykologów przynosi fantastyczne, niejednokrotnie bardzo zaskakujące, rezultaty - poznajemy niezwykłe dzieła, które wiele wieków przeleżały w archiwach czy bibliotekach. Zmienia to perspektywę widzenia i niejednokrotnie powoduje przewartościowywanie dotychczasowych ocen dzieł, twórców, całych procesów kulturowych. Zmiany polegają nie tylko na odkrywaniu nowych-starych nazwisk kompozytorów i leżących od stuleci w kompletnym zapomnieniu ich utworów. Równie istotne są przemiany w sposobach interpretacji dzieł już znanych i często wykonywanych. Trudno prognozować dokąd dojdziemy, kogo i co jeszcze odkryjemy, jak będą zmieniać się interpretacje; dość powiedzieć, że nurt wykonawstwa autentycznego objął już dzieła z początku XX wieku!

Odkrywanie „ziemi nieznanej" dziś wieczorem odbywać się będzie dwutorowo - poszerzania naszej świadomości muzycznej o nieznane dzieła znanych twórców oraz poznawania utworów kompozytorów u nas kompletnie nieznanych. G.Tartini, G.Ph.Telemann i F.Benda to twórcy, których muzyka częściej rozbrzmiewa w salach koncertowych i na różnych festiwalach muzyki XVIII wieku; nie brakuje też nagrań muzyki tych twórców.

Iwan Chandoszkin (1747-1804)- kompozytor, dyrygent, pedagog a przede wszystkim skrzypek, najwybitniejszy w XVIII-wiecznej Rosji. Gry uczył się u Tito Porty. Mając 15 lat został członkiem orkiestry nadwornej w St. Petersburgu a niedługo potem jej koncertmistrzem. Świetny technik i wirtuoz, dysponował też wspaniałym talentem improwizatorskim. Uważa się, że Chandoszkin zapoczątkował rosyjską literaturę na skrzypce. W jego kompozytorskiej tece znalazły się liczne wariacje nt. rosyjskich pieśni ludowych, wydane w Amsterdamie w 1781 r. 6 Sonat na dwoje skrzypiec oraz wzorujące się nieco na analogicznych utworach J.S.Bacha, choć skłaniające się już ku klasycyzmowi, 3 Sonaty op. 3 na skrzypce solo (z ok. 1800 r.).

            Johan Helmich Roman (1694-1758) - kompozytor uważany za ojca muzyki szwedzkiej, nazywany też „szwedzkim Haendlem". Grał na wielu instrumentach, ale specjalizował się w grze na skrzypcach i oboju. Większość życia spędził na dworze królów szwedzkich. Był kapelmistrzem orkiestry królewskiej. Wzbogacił wydatnie - o kompozycje największych twórców europejskich - repertuar zespołu i podniósł jego poziom artystyczny. Sporo podróżował po Europie; poznał Ariostiego, Bononciniego, Geminianiego, Haendla i Pepuscha, u którego zresztą studiował. Od 1731 roku, jako pierwszy w Sztokholmie, organizował koncerty publiczne. Miał duże zasługi w propagowaniu rodzinnego języka w muzyce religijnej. Był dwukrotnie żonaty, miał siedmioro dzieci. Śmierć protektorki królowej Ulriki Eleonory w 1741 r., wstąpienie na tron Adolpha Fredrika i jego żony Lovisy Ulrica, gustujących już w nieco innej muzyce, oraz postępujące problemy ze słuchem spowodowały, że ok. 1745 r. Roman wycofał się z życia muzycznego i zajął tłumaczeniem traktatów muzycznych na język szwedzki.

            Z ok. 400 zachowanych w Swedish Royal Academy of Music w Sztokholmie kompozycji wiele pozostaje do dzisiaj w rękopisach. Roman pisał sinfonie, koncerty, suity (ze znaną 24-częściową Drottningholmsmusique), uwertury, sonaty, sonaty triowe, wokalną muzykę religijną, kantaty okolicznościowe, pieśni. Za jego życia drukiem ukazało się tylko 12 Sonat na flet (1727), pozostających w stylistycznym związku z muzyką Hanedla i Telemanna. Kompozycje Romana odzwierciedlają przejście z późnego baroku do stylu galant. Do niezwykle ciekawych należą 15 Assaggi  na skrzypce solo, tworzone prawdopodobnie między 1730 a 1740 r. To pierwsze tego typu kompozycje w Szwecji. Stylistycznie przypominają Sonaty  J.S.Bacha, choć podobno Roman akurat tych dzieł lipskiego kantora nie znał. Bliżej im zapewne do Geminianiego, Locatellego czy Telemanna. Kompozytor zamierzał wydać te utwory własnym sumptem; 12 maja 1740 r. w gazecie „Stockholms Post Tidningar" zapowiadano nawet kontynuację wydawania tych modnych i pięknych utworów muzycznych zwanych assaggio na skrzypce solo. Zapewne z powodów ekonomicznych nie udało się tego dokonać. Jedynie dwie drukowane części Assaggio g-moll zachowało się w Królewskiej Akademii w Sztokholmie.

JZ

Giuseppe Tartini - Sonata a-moll

                              Cantabile

                              Allegro

                              Allegro

                              Giga


Georg Philipp Telemann - Fantazja nr 3 f-moll

                                        
Frantisek Benda - 3 Kaprysy:

                             no. 1  F-dur

                             no. 2  f-moll

                             no.14 B-dur


Iwan Chandoszkin - Sonata D-dur op. 3 nr 3

                                 Maestoso

                                 Menuet

                                 Trio

                                 Allegro


Johan Helmich Roman - Assaggio c-moll

                                     Grave

                                     Allegro

                                     Siciliana

                                     Presto

 

Zofia Stopińska - słowo

 

28 kwietnia 2010r. (środa) godz. 19:30, sala lustrzana ZPSM w Przemyślu, ul. Słowackiego 91

wstęp wolny

dodano: 2010-04-27 Koncert muzyki skrzypcowej

Koncert muzyki skrzypcowej w wykonaniu uczestników Wiosennych Kursów Mistrzowskich w Przemyślu.

 Marta Pisarska
J. S. Bach - Allemande i Courante z II Partity


Wiktor Modrzejewski
F. Mendelssohn - Koncert e – moll cz I

Monika Młynarczyk
J. Sibelius - Koncert cz II

Krzysztof Danielewicz
N. Paganini - Kaprys nr 23

Adam Siebers
W. A. Mozart - Koncert A – dur II i III część

Duet skrzypcowy "Tandemonos"Anna Górecka, Zofia Konieczna
Luciano Berio - wybor duetów ze zbioru 34 duetów na dwoje skrzypiec:
Aldo
Leonardo
Alfred
Pepino
Yossi
Pierro
Maja
Bruno
Valerio

"Airis Quartet"
·    Aleksandra Czajor - I skrzypce
·    Grażyna Zubik - II skrzypce
·    Natalia Warzecha - altówka
·    Katarzyna Detko - wiolonczela
L. v. Beethoven - Kwartet op. 18 nr 1 cz I
H. Czyż - Etiuda Jazzowa na kwartet smyczkowy


Przy fortepianie Monika Wilińska-Tarcholik

Słowo o muzyce Bogusław Pawlak

 

28 kwietnia 2010 (środa) godz. 17.30

Sala Lustrzana Kamienicy Attavantich

Rynek 5, Jarosław

 

Bilety 5 zł do nabycia w Centrum Kultury i Promocji, Rynek 5

dodano: 2010-04-26 audycja muzyczna

Audycja w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Przeworsku.

26.04.2010r. godz. 11.00

sala Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu

 

Anna Szamli - skrzypce

Konstancja Bukojemska - skrzypce

Patrycja Machała - wiolonczela

 

Przy fortepianie:

Jadwiga Pawłucka, Paulina Majcher, Łukasz Magdziak

 

wstęp wolny

dodano: 2010-04-23 CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Ofiarom Tragedii Smoleńskiej

Recital fortepianowy Atsuko Ogawy

25 kwietnia 2010r. godz. 16.00

Sala Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu, ul. Rynek 5

 

 

Centrum Kulturalne w Przemyślu

dodano: 2010-04-18 V Wiosenne Kursy Mistrzowskie

Wiosenne Kursy Mistrzowskie

Już po raz kolejny mamy wyjątkową przyjemność zorganizowania Wiosennych Kursów Mistrzowskich w Przemyślu, które traktujemy jako szczególne spotkanie mistrza i ucznia w obszarze najpiękniejszej dziedziny sztuki, jaką jest muzyka. Pogłębianie rozumienia i przeżywania muzyki jak również doskonalenie warsztatu wykonawczego obieramy sobie za cel nadrzędny dlatego do udziału w V Wiosennych Kursach Mistrzowskich zaprosiliśmy najwybitniejszych pedagogów:
Zbigniew Pilch – skrzypce barokowe
Marcin Baranowski – skrzypce
Bartosz Bryła – skrzypce
Piotr Tarcholik – skrzypce
Piotr Reichert – altówka
Dominik Połoński – wiolonczela
Jeroen Reuling – wiolonczela
Jurek Dybał – kontrabas

Pod ich troskliwą opieką uczestnicy kursu będą doskonalić swoje umiejętności zarówno w zakresie gry solistycznej jak i kameralnej.
W tym roku dla nauczycieli zaplanowaliśmy również cykl wykładów oraz seminaria metodyczne dla nauczycieli instrumentalistów.

 

Atrakcją będą z pewnością koncerty, które odbędą się w ramach kursu.

28 kwietnia 2010r. (środa) godz. 17:30
Koncert uczestników V Wiosennych Kursów Mistrzowskich, Kamienica Attavantich w Jarosławiu, Rynek 5

 

28 kwietnia 2010r. (środa) godz. 19:30, sala lustrzana ZPSM w Przemyślu, ul. Słowackiego 91
Recital skrzypcowy TERRA INCOGNITA II – czyli muzyka na skrzypce solo w XVIII wieku

Zbigniew Pilch – skrzypce barokowe

Giuseppe Tartini - Sonata a-moll
Georg Philipp Telemann - Fantazja nr3 f-moll
Frantisek Benda - 3 Kaprysy
Iwan Chandoszkin - Sonata nr3 D-dur
Johan Helmich Roman - Assaggio c-moll

 

Zofia Stopińska - słowo

 

29 kwietnia 2010r. (czwartek) godz. 16:30
Koncert uczestników V Wiosennych Kursów Mistrzowskich, sala lustrzana ZPSM

 

30 kwietnia 2010r. (piątek) godz. 19:00
Koncert kameralny w wykonaniu wykładowców V Wiosennych Kursów Mistrzowskich, sala lustrzana ZPSM
Antonin Dvorak – Kwintet fortepianowy A – dur op. 81
Bartosz Bryła – skrzypce
Piotr Tarcholik – skrzypce
Piotr Reichert – altówka
Jeroen Reuling – wiolonczela
Monika Wilińska-Tarcholik – fortepian


Piotr Czajkowski – Sekstet smyczkowy „Souvenir de Florence” d – moll op. 70
Piotr Tarcholik – skrzypce
Bartosz Bryła – skrzypce
Piotr Reichert – altówka
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka
Jeroen Reuling – wiolonczela
Wojciech Fudala – wiolonczela

Zofia Stopińska - słowo

 

1 maja 2010r. (sobota) godz. 16:30
Koncert uczestników V Wiosennych Kursów Mistrzowskich,
sala lustrzana ZPSM

Na wszystke koncerty, warsztaty i wykłady wstęp wolny.

 

Nie zabraknie również okazji do konsultacji z lutnikiem Johannem Wagnerem nt.  codziennej pielęgnacji instrumentów smyczkowych oraz użytkowania i korekt.


Serdecznie zachęcamy Pedagogów i Uczniów wszystkich szkół Podkarpacia do wzięcia udziału
w V Wiosennych Kursach Mistrzowskich w Przemyślu w dniach 24 kwietnia – 2 maja 2010r. w otwartych zajęciach indywidualnych oraz wykładach i warsztatach.

27 kwietnia 2010r. (wtorek)
godz. 12:30 - 14:00
Wykład Jeroena Reulinga nt. „Techniki smyczkowania Andre Navarry”,
sala lustrzana ZPSM w Przemyślu, ul. Słowackiego 91

29 kwietnia 2010r. (czwartek)
godz. 10:00 - 12:00
Wykład lutnika Johanna A. Wagnera „Użytkowanie i konserwacja instrumentów smyczkowych” sala nr 12, bud. nr 5 ZPSM

godz. 12:30 - 14:00
14:30 - 16:00
Warsztaty muzyczno-taneczne „Podstawowe formy tańca suity barokowej” – Magdalena Żmuda, Zbigniew Pilch, sala lustrzana ZPSM

 

Szczegółowe informacje o planie zajęć i seminariach znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.wiosennekursy.pl

 

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych budżetu

Województwa Podkarpackiego oraz Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 

 

 

Organizatorzy:

Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu

 

 

Współorganizatorzy:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im A. Malawskeigo w Przemyślu

Przemyska Orkiestra Kameralna

dodano: 2010-03-11 Walne zebranie

Uwaga Członkowie Towarzystwa Muzycznego!
Zarząd Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu zaprasza wszystkich Członków na Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w dniu 10 kwietnia (sobota) o godz. 10.00 w sali koncertowej Towarzystwa Muzycznego, Rynek 5.
 
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Muzycznego za okres kadencji 2007 - 2010 oraz zatwierdzenie.
2. Wybór nowych Władz Towarzystwa poprzez głosowanie (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński).
3. Wolne wnioski i sprawy bieżace.
4. Dyskusja.
 
Przewidywany czas trwania - 2 godziny.

dodano: 2010-03-26 Siedem Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu

WIELKOPOSTNA REFLEKSJA

Siedem Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu

Josepha Haydna

Dzieło  jest kontemplacją i rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa
na Krzyżu, zostało napisane z przeznaczeniem do wykonywania podczas liturgii w Wielki Piątek.

Wykonawcy:
Przemyska Orkiestra Kameralna


2 kwietnia 2010, Wielki Piątek, godz. 17.30

Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa
Przemyśl - Lipowica

dodano: 2010-03-11 Chopin i wiolonczela

27 marca 2010, godz. 18.00
Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu, Rynek 5
 
KONCERT
CHOPIN I WIOLONCZELA
w ramach obchodów roku chopinowskiego w Polsce
z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora
 
Marcin Misiak - wiolonczela
Wojciech Kubica - fortepian
 

Program koncertu:

Luigi Boccherini  – Sonata A-dur, nr 6

Karl Dawydow  – Allegro de Concert op. 11


przerwa


Fryderyk Chopin – Sonata g-moll op. 65

 

Jolanta Nodżak - Furgała - słowo

Bilety 15 zł do nabycia przed koncertem

Bilety ulgowe - 5 zł (uczniowie, studenci, emeryci)

Rezerwacje telefoniczna 660 426 115

 

 

Marcin Misiak - wiolonczela

Marcin Misiak urodził się 1979 roku. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczął w wieku
6 lat w Podstawowej Szkole Muzycznej w Przemyślu. Naukę licealną podjął w klasie
prof. Stanisława Firleja w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Po ukończeniu Liceum z wyróżnieniem, rozpoczął studia
we Wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego nadal pracując pod kierunkiem prof. Stanisława Firleja oraz prof. AM Urszuli Marciniec-Mazur.
W 2002 roku otrzymał zaproszenie na roczne stypendium naukowe w klasie
prof. Eleonore Schoenfeld w Thornton School of Music – University of Southern California.
Podczas pobytu zagrał dwa recitale w United University Church oraz współpracował
z takimi orkiestrami jak: USC Thornton Chamber and Symphony Orchestra oraz Debut Symphony Orchestra. Ponadto uczestniczył z triem fortepianowym w mistrzowskich kursach muzyki kameralnej prowadzonych przez Menahema Presslera,.
Po powrocie do kraju kontynuował studia w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz rozwijał działalność artystyczną poprzez nawiązanie współpracy z Dolnośląską Operą Wrocławską i Orkiestrą Kameralną „Leopoldinum”. W latach 2004-2005 gościnnie występował w Berlinie z niemiecką orkiestrą Barock Orchester Berlin. W tym czasie znacznie wzbogacił swój repertuar solowy, kameralny i orkiestrowy.
Będąc studentem IV roku studiów magisterskich zakwalifikował się do II etapu
I Międzynarodowego Konkursu na Wiolonczelę Solo w Katowicach. Występował również jako solista na wielu recitalach, m. in. w Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy oraz w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
W ramach I recitalu dyplomowego wystąpił z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu wykonując koncert wiolonczelowy Op.33
Camille Saint-Saensa.
Marcin Misiak jest laureatem II nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym
im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej oraz II nagrody na Konkursie Małych Form Instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Do sukcesów kameralnych należy zaliczyć zdobycie wyróżnienia I st., na IX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych, Jawor – 2007.
Był uczestnikiem kursów mistrzowskich prowadzonych przez: prof. Lynn Harrella (USA), prof. Menahema Presslera (USA), prof. Stefana Popova (Bułgaria),
prof. Kazimierza Michalika (Polska)
 Na co dzień aktywnie współpracuje z wieloma orkiestrami w całej Polsce zarówno  jako solista i kameralista. Przykładem tej działalności są m. in. koncerty solowe
z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej „Leopoldinum”, Legnickiej Orkiestry Symfonicznej, Przemyskiej Orkiestry Kameralnej oraz recitale wiolonczelowe m. in. na Uniwersytecie Ostrawie, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, na Międzynarodowym Kursie Muzycznym im. Zenona Brzeskiego w Łańcucie, Festiwalu Muzyki Współczesnej
„Musica Moderna” w Łodzi, czy VIII Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu
(koncert inauguracyjny).
  Obecnie na stałe współpracuje z Orkiestrą Kameralną „Leopoldinum” jako prowadzący grupy wiolonczel, realizując partie solowe i b.c. m. in.: w Cocerti Grossi
A. Corellego, Czterech Porach Roku A. Vivadiego, Sonatach G. Rossiniego , „Stabat Mater“
J. Haydn, „Salve Regina“ G.F. Haendela.
Jako muzyk orkiestry brał udział w koncertach w kraju i za granicą: Niemcy, Austria, Norwegia, Francja, Belgia, Czechy, jak również w nagraniach radiowych, telewizyjnych
i płytowych.
W 2009 roku ukończył niestacjonarne studia III stopnia i otrzymał tytuł doktora sztuki. Obecnie jest zatrudniony jako wykładowca na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

 

Wojciech Kubica - fortepian

    Wojciech Kubica urodził się w 1980 roku w Krakowie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 8 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Goleniowie w klasie
mgr Magdaleny Kochan. W 1999 r. ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w Szczecinie
w klasie dr Mikołaja Szczęsnego. Od 2004 r. jest absolwentem Akademii Muzycznej
w Katowicach w klasie prof. Joanny Domańskiej. W roku 2005 ukończył z wynikiem celującym Mistrzowskie Studia Podyplomowe w klasie prof. Grzegorza Kurzyńskiego w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Od 2004 r. współpracuje z Akademią Muzyczną we Wrocławiu oraz Akademią Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, a od 2008 r. jest asystentem w klasie fortepianu prof. Cezarego Saneckiego w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

W wieku 12 lat po raz pierwszy wystąpił z orkiestrą. Jako solista i kameralista koncertował na terenie całej Polski (m.in. Wrocław, Szczecin ,Wałbrzych, Łódź, Poznań, Kraków, Warszawa, Zakopane) i poza nią (Hiszpania, Niemcy, Rosja, Włochy, Ukraina) .
Jest laureatem wielu nagród na konkursach krajowych i zagranicznych, m.in.
I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Kijowie (2003) i IV nagrody oraz nagrody specjalnej za wykonanie sonaty C. Francka na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej 'Val Tidone' we Włoszech (2004).We wrześniu 2004 r. wystąpił na Estradzie Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. W roku 2005 brał udział w eliminacjach do XV Międzynarodowego Konkursu im F. Chopina w Warszawie. W roku 2007 na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. D. Danczowskiego otrzymał dyplom dla pianisty „za szczególny wkład w artystyczną wartość wykonań konkursowych.”

Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem takich pedagogów jak: Karl-Heinz Kammerling, Kevin Kenner, Vladimir Krainev czy Vladimir Viardo.

Bogaty repertuar Wojciecha Kubicy obejmuje utwory od baroku po muzykę współczesną. W 2003 roku, podczas recitalu w „Atmie” na Festiwalu im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem dokonał prawykonania "Kyrie" Jana Wincentego Hawela - nagrodzonego na Trybunie Kompozytorów Polskich.

  • Koncert Chopin i wiolonczela Marcin Misiak Wojciech Kubica
dodano: 2010-03-20 Siedem Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu

21.marca 2010
Sanocki Dom Kultury
godz. 17.00

22 marca 2010
Zamek Kazimierzowski
godz. 9.00
Koncert dla młodzieży

J. Haydn
Siedem Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu

Wykonawcy:
Przemyski Kwartet Smyczkowy

fragmenty Biblii czyta
Olgierd Łukaszewicz

dodano: 2010-02-02 Koncert Walentynkowy

CHOPIN - MOJA MIŁOŚĆ
w 200 rocznicę urodzin kompozytora
w ramach obchodów Roku Chopinowskiego w Polsce

 
Przemyska Orkiestra Kameralna
Piotr Tarcholik - skrzypce/dyrygent
 
Julia Kociuban - fortepian
Seb Bernatowicz - fortepian
 
Jolanta Nodżak - Furgała - słowo


 
W programie dzieła Fryderyka Chopina w wersjach oryginalnych oraz aranżacjach jazzowych.


14 lutego 2010 r., godz. 18.00


Centrum Kulturalne w Przemyślu, ul. Konarskiego 9


Bilety 15 zł, do nabycia w kasie CK

 

Julia Kociuban

Julia Kociuban urodziła się 18.01.1992r. w Krakowie. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 5 lat.
W latach 1998 - 2006 uczyła się pod kierunkiem mgr Olgi Łazarskiej. Obecnie jest uczennicą V klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie w klasie fortepianu prof. Piotra Palecznego.

Julia jest laureatką pierwszych miejsc i nagród specjalnych w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych: VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym "Konzerteum" w Grecji, 2000 (I miejsce), XI Kłodzkim Konkursie Pianistycznym, 2001 (I miejsce), I Międzynarodowym Konkursie "Gradus ad Parnassum" w Kownie na Litwie,
2001 (I miejsce + 3 nagrody specjalne), XVI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J.S.Bacha w Gorzowie,
2002 (Grand Prix, I miejsce + nagroda specjalna), II Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim dla Dzieci w Jeleniej Górze, 2002 (I miejsce + 3 nagrody specjalne), Estońskim V Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Dzieci w Narvie,
2004 (Grand Prix, I miejsce + 3 nagordy specjalne), XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Magina w Paryżu, 2005 (I miejsce + nagroda specjalna), III Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim dla Dzieci w Jeleniej Górze,
2005 (I miejsce + 3 nagrody specjalne), VI Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów "A step towards mastery"
w Petersburgu (Rosja), 2007 (I miejsce), Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 2008 (I miejsce).

W 2000r. Julia została objęta programem pomocy wybitnie uzdolnionej młodzieży prowadzonym przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci w Warszawie. Ponadto uhonorowana została stypendiami ufundowanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację Jolanty i Alaksandra Kwaśniewskich "Porozumienie bez barier", Stołeczne Królewskie Miasto Kraków, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Małopolską Fundację Stypendialną "Sapere Auso".

W 2003 roku uczestniczyła w programie "Morningside Music Bridge" w Calgary (Kanada), w latach 2004 i 2005 w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Dusznikach Zdroju w klasie prof. Wiktora Mierżanowa. W latach 2006 - 2008 była aktywnym uczestnikiem Mistrzowskich Kursów Pianistycznych przy Międzynarodowych Festiwalach Chopinowskich w Dusznikach Zdroju oraz w 2007r. stypendystką Holland Music Sessions w Bergen.

Występowała m.in na: XII Międzynarodowym Festiwalu Młodych Talentów w Kownie na Litwie, Festiwalu Dawida Ojstracha w Parnu (Estronia), "Chopinianach" - Dniach Fryderyka Chopina w Warszawie, VI Festiwalu "Młodzi Artyści w Krakowie", wiedeńskim Konzertzyklus 2004/05, X Sądeckim Festiwalu Muzycznym, III Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym w Warszawie, podczas krakowskich Dni Muzyki Felixa Mendelssohna, oraz na "Musikfestival" w Altenburgu (Niemcy).

Koncertowała w Polsce, Francji, Niemczech, Rosji, Estonii, Kanadzie, Austrii i na Litwie. Występowała jako solistka z takimi orkiestrami jak: Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, Sinfonietta Cracowia, Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej, festiwalowa Dawida Ojstracha w Parnu, Tallińska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Filharmonii Śląskiej, oraz Orkiestra Symfoniczna UMFC w Warszawie pod batutą takich dyrygentów jak: J. Salwarowski, Ł. Borowicz, R. Bader, M. Tworek, N. Järvi, E. Klas, M. Nesterowicz i J.Swoboda. Bardzo często występuje także wspólnie z braćmi w "Trio rodzinnym" ostatnie koncerty m.in w Filharmonii Krakowskiej, na Zamku Królewskim w Warszawie, oraz Altenburger Musikfestival).

Julia Kociuban reprezentowana jest przez Impresariat Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena.

 

Seb Bernatowicz

Pianista, klawiszowiec, kompozytor, aranżer. Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej. Lider grupy SEB BERNATOWICZ TRIO, założyciel fusion-jazzowej grupy EASTCOM oraz od 1993 członek formacji LITTLE EGOISTS Marka Stryszowskiego. Współpracował z Joe Zawinulem, Robertem Irwingiem III, Januszem Muniakiem, Grażyną Auguścik, Urszulą Dudziak i wieloma innymi.

(2007-2010) - dyrektor muzyczny Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.
(2009) - producent najnowszych płyt Renaty Przemyk i Agnieszki Grochowicz.

www.sebbernatowicz.com

  • koncert karnawałowy przemyskiej orkiestry kameralnej plakat

strona główna