dodano: 2007-06-04 stypendium twórcze

Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych - można składać podania o przyznanie stypendium twórczego. O stypendium mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością, upowszechnianiem kultury oraz ochroną dóbr kultury na terenie miasta Przemyśla.
Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium określa regulamin, który można otrzymać w Wydziale Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, p. 32, tel. 678-31-70. Wniosek o przyznanie stypendium dostępny jest na stronie www.przemysl.pl - Urząd Miejski - Przejrzysta Polska - Karty Usług - Wydział Kultury, Promocji i Turystyki.


strona główna