dodano: 2009-11-02 Pejzaże Wokalne
  • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Z dniem 1 października 2009 Towarzystwo Muzyczne rozpoczęło realizację cyklu koncertów edukacyjnych w ramach projektu "Pejzaże Wokalne", który na wniosek członków Przemyskiego Chóru Kameralnego i Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego zyskał akceptację i dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakłada wykonanie 16 koncertów wokalno-instrumentalnych adresowanych do młodzieży i dzieci gmin powiatu przemyskiego: Stubna, Radymna, Birczy oraz Gminy Wiejskiej Przemyśl. Projekt "Pejazaże Wokalne" ma na celu przybliżenie młodzieży twórczości kompozytorów muzyki klasycznej na przestrzeni wieków, zachęcenie do udziału w koncertach organizowanych przez Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu oraz uzupełnienie edukacji szkolnej. W ramach cyklu koncertów edukacyjnych przewidziane są atrakcje dla uczestników-konkursy i quizy, podczas których uczestnicy będą mogli zdobyć nagrody w postaci płyt CD z muzyką klasyczną. Po każdym z koncertów uczestnicy-słuchacze będą mogli uzyskać informacje na temat ewentualnej możliwości podjęcia nauki w szkole muzycznej oraz będą mogli poddać się badaniu indywidualnych predyspozycji do kształcenia muzycznego. Wykonawcami koncertów będą:

Przemyski Chór Kameralny pod dyrekcją Andrzeja Gurana

oraz

Przemyski Kwartet  Smyczkowy

Magdalena Betleja-skrzypce I

Małgorzata Kopańska-skrzypce II

Renata Witkowska-altówka

Magdalena Jarosz-wiolonczela  


strona główna