Złoty Barok

KONCERT EDUKACYJNY I WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY
ZŁOTY BAROK

Łukasz Błaszczyk - skrzypce

W programie J. S. Bach na skrzypce solo

Dofinansowano z budżetu Miasta Przemyśla

dofiansowano se środków Urzędu Miejskiego w Przemyślu


strona główna