Koncert Kolęd

22 stycznia 2017 r. w przemyskim kościele św. Marii Magdaleny OO. Franciszkanów odbył się koncert w wykonaniu pięciu chórów. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Przemyski Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego, który to w ubiegłym roku obchodził swoje 10-lecie reaktywacji.      

Podczas koncertu mogliśmy posłuchać Archikatedralnego Chóru Greckokatolickiego w Przemyślu (dyrygował p. Jarosław Wujcik), Chóru Kameralnego z Jaślisk (dyrygowała p. Edyta Wilczek), Chóru „Cantilena” z Radymna (dyrygowała p. Dorota Gunia), Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu (dyrygował p. Andrzej Guran) oraz Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat”  (dyrygował ks. Mieczysław Gniady).

Każdy z zespołów wykonał po kilka kolęd w bardzo zróżnicowanych opracowaniach. A na zakończenie chóry połączone wykonały kolędy „Serca ludzkie się radują” i „Bóg się rodzi”.


strona główna