VII Wiosenne Kursy Mistrzowskie

Zajęcia były prowadzone w następujących klasach:
Marcin Baranowski - skrzypce
Piotr Tarcholik - skrzypce
Wojciech Szlachcikowski - skrzypce
Zbigniew Pilch - skrzypce barokowe
Piotr Reichert - altówka
Dominik Połoński - wiolonczela
Jeroen Reuling - wiolonczela
Jakub Kościukiewicz - wiolonczela barokowa
Ewa Mrowca - klawesyn

Pianiści - akompaniatorzy:
Maria Szwajger-Kułakowska
Monika Wilińska-Tarcholik
Sławomir Cierpik

 

koncerty

28 kwietnia 2013, godz. 16:00
Zamek Dubiecko

28 kwietnia 2013, godz. 19:00
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu
Sala Lustrzana
ul. Słowackiego 91

Polish Cello Quartett
Tomasz Daroch - wiolonczela
Wojciech Fudala - wiolonczela
Krzysztof Karpeta - wiolonczela
Adam Krzeszowiec - wiolonczela

bilety 15zł
 


 

29 kwietnia 2013, godz. 19:00
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu
Sala Lustrzana
ul. Słowackiego 91

Recital klawesynowy
Ewa Mrowca - klawesyn

bilety 10zł
 


 

30 kwietnia 2013, godz. 18:00
Zamek Dubiecko

Koncert młodych wirtuozów

 

w wykonaniu uczestników warsztatów dla uczniów klas skrzypiec, altówki i wiolonczeli z prof. Wojciechem Szlachcikowskim - skrzypce.

wstęp wolny
 


 

1 maja 2013, godz. 17:00
Zamek Dubiecko

Wieczór młodych talentów

 

koncert w wykonaniu uczestników VII Wiosennych Kursów Mistrzowskich w Przemyślu

wstęp wolny
 


 

1 maja 2013, godz. 19:00
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu
Sala Lustrzana
ul. Słowackiego 91

Koncert Kameralny

 

w wykonaniu wykładowców VII Wiosennych Kursów Mistrzowskich w Przemyślu

Maria Szwajger-Kułakowska - fortepian
Monika Wilińska-Tarcholik - fortepian
Piotr Tarcholik - skrzypce
Wojciech Szlachcikowski - skrzypce
Marcin Baranowski - skrzypce
Ada Kwaśniewicz - skrzypce
Piotr Reichert - altówka
Katarzyna Budnik-Gałązka - altówka
Jeroen Reuling - wiolonczela
Kamila Borowiak - wiolonczela


bilety 25zł
 


 

2 maja 2013, godz. 18:00
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu
Sala Lustrzana
ul. Słowackiego 91

Scena Młodych

 

koncert w wykonaniu uczestników VII Wiosennych Kursów Mistrzowskich w Przemyślu

wstęp wolny
 


 

2 maja 2013, godz. 18:00
Zamek Dubiecko

Recital klawesynowy
Ewa Mrowca - klawesyn

bilety 10zł
 3 maja 2013, godz. 12:00
Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu
Sala Koncertowa
Rynek 5
 

Scena Młodych

Koncert uczestników, rozdanie dyplomów

wstęp wolny
 


 

3 maja 2013, godz. 18:00
Zamek Dubiecko

Koncert Finałowy

 

VII Wiosennych Kursów Mistrzowskich w Przemyślu
w wykonaniu uczestników warsztatów barokowych prowadzonych przez Zbigniewa Pilcha.
A. Vivaldi - Cztery Pory Roku

soliści:
Zbigniew Pilch - skrzypce barokowe/dyrygent
Jakub Kościukiewicz - wiolonczela barokowa
Ewa Mrowca - klawesyn

bilety 25zł

 

seminaria

29 kwietnia 2013 (poniedziałek), godz. 12.00
Sala Lustrzana Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.
Seminarium metodyczne dla pianistów z prof. Marią Szwajger-Kułakowską.

Seminarium metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas skrzypiec, altówki i wiolonczeli I stopnia, które poprowadzi skrzypek, kameralista i pedagog prof. Wojciech Szlachcikowski z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Seminarium zostanie zakończone koncertem w Zamku Dubiecko.

 

warsztaty muzyki dawnej

Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla wszystkich uczestników zgłoszonych na kurs czynny VII Wiosennych Kursów Mistrzowskich, w postaci warsztatów wykonawstwa muzyki dawnej.
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w próbach orkiestry kameralnej, która złożona będzie z uczestników kursów, a poprowadzą je wybitni polscy artyści o uznanym autorytecie w dziedzinie historycznej praktyki wykonawczej:
Zbigniew Pilch - skrzypce barokowe, kierownictwo artystyczne,
Jakub Kościukiewicz - wiolonczela barokowa,
Ewa Mrowca - klawesyn.

Materiałem do pracy na warsztatach będzie dzieło „Cztery pory roku” A. Vivaldiego. Zwięczeniem pracy orkiestry będzie Koncert Finałowy, który odbędzie się w Zamku Dubiecko.

 

indywidualna sesja nagraniowa

    W czasie kursów istnieje możliwość odbycia indywidualnej sesji nagraniowej, w czasie której uczestnik będzie miał możliwość poznać tajniki pracy z reżyserem dźwięku i profesjonalnie zrealizować nagranie jednego utworu - miniatury lub dowolnej części większej formy do 8 minut czasu trwania.
    Tę część warsztatów poprowadzi mgr Jacek Wawro, reżyser dźwięku specjalizujący się w nagraniach muzyki klasycznej, absolwent Wydziału Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytetu Muzycznego) im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Czas trwania - ok. 1 godz. 15 minut;
 

VII Wiosenne Kursy Mistrzowskie dofinansowano z budżetu Miasta Przemyśla

dofiansowano se środków Urzędu Miejskiego w Przemyślu


strona główna