XXXVII Przemyska Jesień Muzyczna TAJEMNICE HILDEGARDY

20 listopada (piątek), godz. 19.00, Kościół O.O. Karmelitów w Przemyślu

 

TAJEMNICE HILDEGARDY

 

FLORES ROSARUM

Adrianna BUJAK-CYRAN, Katarzyna ŚMIAŁKOWSKA, Katarzyna WIWER

Maria KLICH – lira korbowa

s. SUSI FERFOGLIA – kierownictwo artystyczne/wirginał

 

W programie muzyka św. Hildegardy z Bingen

 

Hildegarda z Bingen (1098 - 1179) pochodziła z Bermersheim w Alzacji. Była wizjonerką i mistyczką, a także pierwszą kompozytorką w dziejach o kompletnej biografii.
Hildegarda swoją pierwszą wizję otrzymała w wieku trzech lat. Jako ośmiolatka zaś została poświęcona Kościołowi i oddana pod opiekę konwentu benedyktynek.
Była zwolenniczka kształcenia kobiet oraz uniezależnienia klasztorów żeńskich od opatów klasztorów męskich.
Swoje mistyczne przeżycia Hildegarda spisała w trzech księgach: Scivias, Liber Vitae Meritorum, Liber Divinorum Operum. Pisała także księgi o medycynie, historii naturalnej i leczeniu.
Hildegarda jest autorką sztuki moralnej Ordo virtutum, do której sama skomponowała muzykę. Jest autorką wielu utworów chorałowych. W latach 1158-1170 podróżowała w celach kaznodziejskich po środkowych i południowych Niemczech, gdzie głosiła kazania. Zapraszano ją także na wykłady w klasztorach.
Zmarła w klasztorze w Rupertsberg w 1179 roku.
W roku 2012 papież Benedykt XVI ogłosił Hidegardę świętą oraz nadał tytuł Doktora Kościoła.

 

Zespół wokalny FLORES ROSARUM (płatki róż) założyła w 2007 roku s. Susi Ferfoglia wraz z grupą śpiewaczek zafascynowanych muzyką św. Hildegardy z Bingen. To właśnie dzieła św. Hildegardy stały się od samego początku uprzywilejowane w repertuarze zespołu, co znalazło swój wyraz także w jego nazwie, nawiązującej do jednego z jej responsoriów. Interpretacja i propagowanie muzyki tej niezwykłej Świętej z nad Renu stała się elementem charakterystycznym, dzięki któ­remu zespół stał się rozpoznawalny w całej Polsce. Flores Rosarum wy­konał scenicznie jedno z najciekawszych dzieł św. Hildegardy, moralitet Ordo Virtutum. Projekt ten zrealizował wraz z szwajcarskim zespołem Peregrina (kier. art. Agnieszka Budzińska-Bennett); jego premiera na­stąpiła jesienią 2013 r podczas festiwalu Fides et amore w Żorach. Z zespołem Peregrina miał okazję pracować i wy­stąpić również z późniejszym repertuarem wielogłosowym z archiwum polskich ss. benedyktynek.
Członkinie zespołu prowadzą ożywioną działalność arty­styczną oraz naukowo-badawczą, co pozwala każdy projekt zacząć od studiowania rękopisu zawierającego wykonywane śpiewy. Poznanie śre­dniowiecznych notacji oraz rozumienie kontekstów liturgicznych, hi­storycznych oraz społecznych, w których powstały dane śpiewy, otwiera drogę interpretacji, która pragnie zostać wierna temu, co się znajduje w danym rękopisie.
Flores Rosarum z chęcią sięgają również po repertuar znajdujący się w polskich rękopisach liturgiczno-muzycznych. Od wielu lat zajmuje się propagowaniem śpiewów zawartych w średniowiecznych rękopisach przechowanych w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, w ar­chiwach ss. benedyktynek ze Staniątek i ss. klarysek z Krakowa oraz Sta­rego Sącza. Owocem tych badań jest m.in. projekt Żywot św. Stanisława według Wincentego z Kielczy (akkk 52, ok. r. 1320), powstanie płyty ze śpiewami staniąteckimi (Venite, exultemus Domino. Śpiewy Panien Benedytynek z Antyfonarza napisanego za przełożeństwa Ksieni Doroty Szreniawskiej – 1536 r.), projekt Summum bonum amplum do­num prezentujący wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w klaszto­rze ss. klarysek w Krakowie z franciszkańskiego Graduału 205. Oprócz intensywnej działalności koncertowej zespół angażuje się w inicjatywy propagujące wykonawstwo śpiewu gregoriańskiego w optyce semiolo­gicznej także w ramach liturgii.

AS

 

 


strona główna