dodano: 2007-03-24 Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej na estradzie Zamku Kazimierzowskiego odbył się niecodzienny koncert, którego wykonawcami byli: Cantus Agriensis - chór mieszany z partnerskiego miasta Eger na Węgrzech pracujący pod kierunkiem Petera Pala Gergely i Przemyska Orkiestra Kameralna z koncertmistrzem i dyrygentem w jednej osobie Piotrem Tarcholikiem.

Wspólny koncert węgierskich i polskich artystów w Przemyślu byt planowany już dawno temu. Przeszkody natury formalnej i organizacyjnej skutecznie niweczyły te starania. Dopiero organizacja imprezy na poziomie międzypaństwowym umożliwiła spotkanie obydwu zespołów.
Koncert ten nie był wprawdzie w sensie dosłownym koncertem wspólnym, albowiem każdy z zespołów wykonał własny program, tym niemniej chwalebne jest to, że udało się przełamać pierwsze lody. Następnym krokiem powinno być wspólne sensu stricto wykonanie jakiegoś dzieła wokalno-instrumentalnego.
Zespól z Egeru dysponuje sporymi możliwościami wykonawczymi. Posiada wyrównane brzmienie, dobrą emisję głosu i dykcję, na którą zwraca się uwagę pomimo bariery językowej. Jest to dobry chór, współpraca z którym może zaowocować bardzo ciekawymi wykonaniami.
Pozostaje mieć nadzieję, że wspólne przedsięwzięcia Przemyśla i Egeru na niwie muzycznej nie zakończą się na jednorazowym występie.

Adam Erd


 


strona główna